Poradnik użytkownika

Twoje pierwsze kroki w aplikacji PushPushGo

Automation

Dzięki aplikacji PushPushGo możesz:

a) tagować swoich subskrybentów oraz zbierać dodatkowe informacje o ich aktywności:

  • odwiedzone kategorie,
  • data ostatniej wizyty,
  • wartość koszyka
  • ilość produktów w koszyku
  • kliknięcie w aktywne przyciski np. DODAJ DO KOSZYKA, KUP TERAZ, PŁACĘ 

b) wysyłać spersonalizowane kampanie automation do konkretnego subskrybenta, gdy tylko ten spełni określone warunki np. odwiedził stronę X, porzucił koszyk, ostatnia jego wizyta była 7 dni temu.

Scenariusze automation, w ramach których będą wysyłane kampanie automation skonfigurujesz w module AUTOMATION.

Selektory, które pozwolą automatycznie tagować subskrybentów np. po odwiedzanych kategoriach, czy też umożliwią gromadzenie dodatkowych informacji o subskrybencie (np. wartość koszyka, ilość produktów w koszyku) ustawisz w module SELEKTORY.

Aby scenariusz automation był poprawnie skonfigurowany musisz określić:

1. Zdarzenie początkowe (trigger) - moment, który uruchamia automation np. start sesji, koniec sesji, zapis na powiadomienia

2. Czas ponowienia - jak długo ma trwać dany scenariusz czyli po jakim czasie subskrybent może kolejny raz “wpaść” w dane automation

3. Data wygaśnięcia (opcjonalnie) - możesz określić dokładną datę, do kiedy ma być aktywny dany scenariusz. Jeśli tego nie zrobisz to będzie on działał bezterminowo.

4. Warunek, który musi spełnić subskrybent, aby “wpaść” w dany scenariusz, np.: data ostatniej wizyty: 7 dni, posiada tag “sukienka”, wartość koszyka większa niż 100 zł

5. Opóźnienie czyli po jakim czasie ma się wykonać określona akcja

6. Akcje czyli działanie, które wykona się dla danego subskrybenta w ramach scenariusza. Akcją może być:

  • nadanie tagu,
  • wysłanie kampanii push
  • aktualizacja danych

Po skonfigurowaniu powyższych elementów wystarczy uruchomić scenariusz za pomocą suwaka i zapisać ustawienia klikając przycisk "Zapisz" w prawym górnym rogu.

STATYSTYKI AUTOMATION

Aby sprawdzić wyniki scenariuszy automation wystarczy jak w widoku ścieżki scenariusza klikniesz w prawym górnym rogu przycisk STATYSTYKI. Na drzewie automation pojawiają się statystyki informacyjne o ilości osób, które przeszły daną ścieżkę. Kliknij także w ikonkę powiadomienia, a otrzymasz szczegółowe dane na temat skuteczności kampanii wysyłanej w ramach tego scenariusza.

Pamiętaj, że wybierając przycisk Statystyki, scenariusz automation jest wyświetlany w trybie informacyjnym - nie ma możliwości edycji scenariusza z tego poziomu.

Aby powrócić do tworzenia scenariusza automation, wybierz przycisk EDYTUJ SCENARIUSZ, który znajduje się obok przycisku STATYSTYKI.

Przetestuj web push na swojej stronie

Testuję za darmo

Darmowa wersja zawiera wszystkie funkcjonalności systemu

Fundusze Europejskie