Poradnik użytkownika

Twoje pierwsze kroki w aplikacji PushPushGo

Pola dodatkowe i aktualizacja selektorów

Część stworzonych przez nas selektorów wymaga aktualizacji, aby informacje na temat zachowania subskrybentów były zgodne ze stanem faktycznym np.:

1. ostatnio odwiedzona kategoria (nazwa)

2. ostatnio odwiedzony link

3. data ostatniej wizyty (nie wymaga selektora)

Do tego zabiegu niezbedne jest stworzenie scenariusza automation.

Utworzone przez Ciebie pola dodatkowe i ich aktualizacje wykorzystasz w scenariuszach automation. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale Automation

1. Wejdź w zakładkę AUTOMATION =>>> NOWE AUTOMATION

2. Scenariusz rozpoczynamy od nadania nazwy oraz wybrania odpowiedniego Zdarzenia początkowego. Zawszę będzie to Koniec sesji z wyjątkiem wiadomości powitalnej, w przypadku której wybierz Start sesji.

3. W wyświetlonym Kreatorze scenariusza uzupełnij pole Nazwa automation np. Aktualizacja danych

4. Określ Czas ponowienia na 5 minut.

5. Następnie kliknij w drzewku scenariusza Następny. Spośród dostępnych zachowań wybierz Akcja > Aktualizuj.

6. Kliknij w przycisk Pole dodatkowe > Dodaj nowy

7. Tutaj, w miejscu typ określ rodzaj pobieranego ze strony elementu. Mogą to być:  

  • tekst - np gdy chcemy się odnieść do nazwy ostatniej kategorii

  • wartość liczbowa - gdy odwołujemy się np. do wartości koszyka

  • data - kiedy chcemy zaktualizować datę ostatniej wizyty
  • wartość tak/nie - gdy następuje odwołanie do klikniętego elementu na stronie

Uważaj! Nazwy pól dodatkowych powinny różnić się od nazw selektorów.

8. Zapisz pole dodatkowe

9. Po zamknięciu okienka kreatora zaktualizuj stworzone przez Ciebie pole dodatkowe poprzez kliknięcie Aktualizuj. Następnie wpisz nazwę Twojej zmiennej w nawiasach klamrowych np {{kategoria}}

Uważaj! W przypadku ostatnio odwiedzanego linku musisz koniecznie dopisać specjalny parametr, by link odkładał się prawidłowo. W przeciwnym razie w powiadomieniu zostanie zamieszczony dwa razy http lub https, co z kolei przekieruje Twojego odbiorcę na stronę z informacją o błędzie 404.

Przykład:

- http -> {{link | replace('http://','') }}

- https -> {{link| replace('https://','') }}  

10. Dla Daty ostatniej wizyty wystarczy po kliknięciu w Edytuj zaznaczyć Aktualna data.

11. Natomiast dla Wartości liczbowej, musimy nie tylko wpisać w nawiasie klamrowym nazwę jej zmiennej, lecz także określić jej Operator:

  • Variable - będzie się odkładać dokładnie taka, jaka została zebrana ze strony
  • Fixed value - stała wartość która zawsze ma się pojawiać
  • Add (+) - do zebranej wartości będzie się dodawać wpisana przez nas liczba
  • Subtract (-) - od zebranej wartości będzie się odejmować wpisana przez nas liczba

12. Ostatni typ dotyczy Klikniętego elementu. Tutaj wystarczy jedynie zaznaczyć checkbox.

13. Ostatnim krokiem jest włączenie scenariusza za pomocą przełącznika znajdującego się bezpośrednio pod nazwą scenariusza i zapisanie ustawień przy pomocy przycisku Zapisz znajdującego się w prawym górnym rogu.

Przetestuj web push na swojej stronie

Testuję za darmo

Darmowa wersja zawiera wszystkie funkcjonalności systemu

Fundusze Europejskie
Nasza strona używa ciasteczek (cookies).
Zamknij Dowiedz się więcej