Poradnik użytkownika

Twoje pierwsze kroki w aplikacji PushPushGo

Targetowanie

Wysyłkę kampanii możesz zawęzić do określonej grupy odbiorców. Służą do tego tagi. W kroku targetowanie możesz dowolnie przeszukiwać i wybierać określone tagi.

Akcje

Do wyboru masz 2 typy akcji: Wybieranie oraz Wykluczanie

Jeśli chcesz wysłać powiadomienie do grupy subskrybentów posiadających określone tagi powinieneś skorzystać z akcji "Wybieranie tagów" (ikona plusa)

Dodatkowo jeśli chcesz, aby pewna grupa odbiorców została pominięta podczas wysyłki, wybierz akcję "Wyklucz tagi" (ikona minusa).

Suma i część wspólna 

Wybierając lub wykluczając tagi możesz zdecydować także o tym, czy brana ma być suma czy też część wspólną odbiorców. 

Część wspólna - "I"

Zaznacz "I", jeśli targetowanie ma dotyczyć subskrybentów, którzy są oznaczeni wszystkimi wybranymi tagami.

Suma - "Lub"

Zaznacz "LUB", jeśli targetowanie ma dotyczyć subskrybentów, którzy są oznaczeni przynajmniej jednym z wybranych tagów.

Przeliczenie liczby odbiorców

Po wybraniu tagów możesz przeliczyć szacowaną liczbę odbiorców klikając przycisk Przelicz. Jeśli nie zawęzisz grupy odbiorców powiadomienie zostanie wysłane do całej Twojej bazy subskrybentów.

Przetestuj web push na swojej stronie

Testuję za darmo

Darmowa wersja zawiera wszystkie funkcjonalności systemu

Fundusze Europejskie