Mobile push
do komunikacji
z użytkownikami aplikacji

4f logo mobile push notifications
epaka logo mobile push notifications
politico logo mobile app push notifications
forbes logo mobile app push notifications
onet logo mobile app push notifications
newsweek logo mobile app push notifications
outhorn logo apple push notification service

Notyfikacje mobile push dla Twojej aplikacji

ios push notifications increase retention
Popraw powracalność
o 3-10 razy
mobile push notifications work improve engagement
Zwiększaj zaangażowanie
nawet o 88%
communicate with mobile users
Pozostawaj w kontakcie z użytkownikami i zmniejszaj churn rate
Incorporating mobile push notifications is essential for any mobile app.

"The development of native app push capabilities indicates that it will be a valuable communication tool in the coming years. Through push notifications, we have the opportunity to communicate with users and build engagement within the application. Additionally, as a marketing tool, push notifications contribute to tightening the sales funnel. By expanding app push with marketing automation scenarios, we have access to a personalized array of possibilities. However, it is important to remember that, like any communication channel, attention should be given to additional factors such as differences between mobile devices and software system settings.
Already at the stage of designing the application, we were aware that the implementation of mobile push was a key aspect, so we invited PushPushGo to work with us."

Jonasz Gajewski Digital & Mobile Lead Architect @ OTCF S.A.
Notyfikacje mobile push są kluczowym elementem aplikacji mobilnych

"Rozwój natywnych możliwości app push wskazuje, że będzie to w najbliższych latach cenne narzędzie komunikacji. Dzięki wysyłce push mamy możliwość komunikacji z użytkownikiem oraz budowania zaangażowania w aplikacji. Poza tym jako narzędzie marketingowe są jednym z tych, które służą do uszczelniania lejka zakupowego. Dzięki rozbudowaniu app push o scenariusze marketing automation dysponujemy personalizowanym wachlarzem możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że jak w przypadku każdego źródła komunikacyjnego, również w tym należy skupić uwagę na kilku dodatkowych czynnikach, jak różnice pomiędzy urządzeniami mobilnymi czy ustawienia systemowe oprogramowania.
Już na etapie projektowania aplikacji mieliśmy świadomość, że wdrożenie mobile push jest kluczowym zagadnieniem, dlatego do współpracy zaprosiliśmy PushPushGo.

Jonasz Gajewski Digital & Mobile Lead Architect
@ OTCF S.A.
Jonasz Gajewski mobile notifications

Narzędzia PushPushGo to

pushpushgo - mobile push messages

Wysoka przepustowość

Twoje powiadomienia będą dostarczane błyskawicznie

pushpushgo - mobile push messages

Możliwość połączenia
web i mobile push
w jednym narzędziu

zarządzaj powiadomieniami w aplikacji i na stronie internetowej przez PushPushGo

pushpushgo push notification for mobile apps

Wiele możliwości personalizowania komunikatów

wysyłaj pushe, które przekonają odbiorców na każdym etapie procesu zakupowego

pushpushgo sending push notifications for mobile apps

Wsparcie specjalistów

Korzystaj z pomocy ze strony dedykowanego account managera

Wypróbuj notyfikacje mobile push od PushPushGo

 • wysyłaj kampanie masowe do wszystkich użytkowników

 • twórz segmenty na podstawie informacji o subskrybentach

 • wysyłaj indywidualne powiadomienia w ramach scenariuszy automation

push messages for android users

Trusted by leading companies

Web push notifications quickly became an important element of our online marketing strategy, thanks to high the ROI. Quick implementation enabled help from the PushPushGo team, which efficiently answered all our questions and helped to create a dedicated strategy for activities in our web push channel.

Mariusz Zacharski Business Analyst @ TUI
pushpushgo client photo

PushPushGo is great. Right from the start it became a very important tool to increase traffic to our discussion forum. Pushes are easy and fun to make and get significant results, so we do them daily. The PushPushGo team is very helpful and happily share ideas to get the best out of the service.

Suomi24 (City Digital Group)
pushpushgo client photo

We have been using PPG for over two years and have received good results with push messaging both in mobile and desktop environments. The service was easy to implement and technical problems are rare and usually dealt with quickly. PPG is an integral part of our owned & operated content distribution network, and the users we acquire through push messages have shown to be more loyal and eager to make purchases than many other channels.

Eero Laitila Senior Brand Manager @ SEISKA.FI
pushpushgo client photo

To try PushPushGo in the overall strategy of the Interia Group, I was convinced by the very good results that we achieved at the test stage on Pomponik.pl. The implementation process itself, despite our high security requirements, was very short. We could count on PushPushGo team all the time because of the substantive support from them.

Karolina Leputa Senior Brand Manager @ Interia
pushpushgo client photo

Thanks to our cooperation with PushPushGo we managed to create a new, effective communication channel with Lubimyczytac.pl users. The basis of this communication is a very good messaging system that offers a wide range of possibilities in the creation of web push campaigns and implementation of sending strategies. It is complemented by great cooperation with the PushPushGo team, whose commitment and approach to problems translates into a very good quality of collaboration.

Mateusz Tobiczyk Bussiness Development Director @ Lubimyczytać.pl
pushpushgo client photo

I definitely recommend it. I have been using PushPushGo for several months and I am surprised by its efficiency and ease of use. The number of abandoned carts has already dropped after the first few months.

Tomasz Kempka Account Manager @ Triverna
pushpushgo client photo

For several months PushPushGo has been providing us with effective access to users, and it is easy to use.

Patrycja Bugalska Performance Marketing Specialist @ GoldenLine
pushpushgo client photo

This transparent and easy-to-use tool and its marketing automation module gives us new opportunities to analyze data and reach our users. I recommend working with the PushPushGo team in digital activities.

Kamil Kopka CEO @ Wedding.pl
pushpushgo client photo

PushPushGo is a useful tool that allows you to send mass campaigns in a quick and intuitive way. I particularly appreciate the proactive approach to the client. Our Account Manager, Przemysław Cymerkiewicz, himself came up with the initiative to implement a Marketing Automation campaign and supervised its implementation.

Wojciech Wenderski magar.pl
pushpushgo client photo

Implementacja mobile push

Mamy SDK dedykowane do aplikacji tworzonych z

Przebieg implementacji zależy od zastosowanej technologii. Skontaktuj się z nami, żeby omówić szczegóły.

Poznaj swoich subskrybentów
mobile push

Podobnie jak w przypadku web push, użytkownicy aplikacji też musza wyrazić zgodę na otrzymywanie notyfikacji mobile push.
Po udzieleniu pozwolenia możesz zacząć zbierać dodatkowe dane o ich preferencjach, żeby wzbogacić swoją komunikację
z subskrybentem.

W trakcie implementacji wybierasz dane, które chcesz zbierać. Baza jest następnie segmentowana za pomocą beaconów i modułów aplikacji.

android push notifications

Wysyłaj kampanie masowe i targetowane

"Communication with the user is extremely important in the context of building engagement and maintaining a high number of active users. Push is an independent marketing communication channel, moreover, it is an engaging tool through which we provide users with information not only about current news, sales or promotions, but we also make use of marketing automation scenarios.”

Jonasz Gajewski,
Digital & Mobile Lead Architect @ OTCF S.A.

You can send campaign to all subscribers or send targeted campaigns to selected segments - this way, you will tailor the offer to specific interests.

Average CTR for mobile push notifications:

Android - 4.6%
iOS - 3.4%

Możesz wysyłać kampanie masowe do wszystkich subskrybentów.
Ale jeśli chcesz promować ofertę do wybranej grupy użytkowników, wypróbuj kampanie targetowane.

Średni CTR notyfikacji mobile push:

Android: 4,6%
iOS: 3,4%

"Kwestia komunikacji z userem jest niezwykle ważna w kontekście budowania zaangażowania i utrzymywania wysokiej liczby aktywnych użytkowników. Push jest niezależnym kanałem komunikacji marketingowej, ponadto jest angażującym narzędziem, dzięki któremu dostarczamy userom informacje nie tylko o aktualnych nowościach, wyprzedażach czy promocjach, ale też korzystamy ze scenariuszy marketing automation.”

Jonasz Gajewski Digital & Mobile Lead Architect
@ OTCF S.A.
Jonasz Gajewski sending push notifications

Dodaj automatyzację do komunikacji mobile push

Scenariusze automation to świetne uzupełnienie kampanii mobile push.

Poznaj ich zastosowania.

automated push notifications Popraw
retencję w aplikacji
relevant push notifications increase app retention Zwiększaj poziom
konwersji
automated message mobile alerts Promuj
oferty specjalne
engage users of mobile apps Dbaj
o zaangażowanie
app notifications transactional communication Buduj komunikację transakcyjną
remind users about your brand with app notifications

Wzbogać mobile push automation
dzięki product feed

Do czego stosujemy product feed?

Dodanie product feed do komunikacji mobile push pozwala na wysyłanie lepszych, bardziej spersonalizowanych wiadomości w ramach scenariuszy automation. Informacje o produktach pozwalają wpleść więcej szczegółów w treść notyfikacji.

 • Produkty w porzuconym koszyku
 • Ostatnio oglądane oferty
 • Zmiana statusu produktu: znów w ofercie, ostatnie sztuki, zmiana ceny
 • Cross-sell - produkty powiązane
 • Zbieranie opinii o zakupionych produktach

Po jakim czasie zaczęliście zauważać rezultaty stosowania mobile push i na jakie KPI to wpłynęło?

"Dwoma słowami: od razu! 😊 Staraliśmy się do początku mierzyć skuteczność i wprowadzać modyfikacje w tym kanale komunikacji.Wraz z dynamicznym wzrostem bazy obserwujemy wzrost znaczenia app push w kontekście aplikacji, zatem bez wątpienia są to naczynia połączone. W głównej mierze ma to swoje odzwierciedlenie w liczbie generowanych wizyt w aplikacji, co zauważamy bezpośrednio po zrealizowanej wysyłce push.Niezmiennie komunikacja w aplikacji wymaga uważności, analizy oraz testów, aby móc optymalizować prowadzone działania.”

Jonasz Gajewski Digital & Mobile Lead Architect
@ OTCF S.A.
Jonasz Gajewski encourage users with push messages
Zobacz korzyści stosowania mobile push w swojej aplikacji Poproś o wycenę
Start now to enjoy the benefits of mobile push notifications! Request a quote

After how much time did you start noticing the results of using mobile push, and which KPIs did it affect?

“In two words: right away! 😊 From the beginning, we made an effort to measure effectiveness and introduce modifications in this communication channel.With the dynamic growth of our user base, we are witnessing an increasing significance of mobile push notifications in the context of our application. They are undoubtedly interconnected vessels. This is mainly reflected in the number of visits generated within the app, which we observe directly after sending a push notification.Consistently, communication within the app requires attention, analysis, and testing in order to optimize our actions.”

Jonasz Gajewski,
Digital & Mobile Lead Architect @ OTCF S.A.

Jak wygląda wysyłka powiadomienia push?

wybierz grupę docelową - całą bazę subskrybentów lub wybrany segment

skomponuj krótki tytuł i treść wiadomości 

dodaj duży obrazek, by push wyglądał bardziej interesująco 

zastosuj przyciski akcji, dodaj czas wygaśnięcia 

gotowe! 

Stwórz scenariusze automation, które wzbogacą komunikację z indywidualnymi użytkownikami na podstawie ich działań w aplikacji

przypominaj o nieukończonych transakcjach

zapraszaj do powrotu do aplikacji po dłuższej nieobecności

pokazuj produkty, które ich wcześniej interesowały

wysyłaj spersonalizowane alerty o ofercie

Dla kogo jest
mobile push?

 • Notyfikacje push sprawdzają się w każdej aplikacji niezależnie od branży.

 • Mobile push pomaga ograniczać spadek wejść do aplikacji w okresie po jej instalacji

 • Integracja mobile push w aplikacji jest prosta - skontaktuj się z nami, żeby omówić szczegóły.

android push notifications

Porozmawiajmy o komunikacji push w Twojej aplikacji

Dziękujemy za wiadomość. Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

Mobile push FAQ

Czym mobile push różni się od web push? arrow icon

Notyfikacje mobile push są wysyłane do użytkowników aplikacji mobilnych, którzy wyrażą na to zgodę. Web push jest z kolei wysyłany do subskrybentów przez strony internetowe i dociera na urządzenia mobilne oraz komputery. Obie formy notyfikacji oferują podobne możliwości segmentacji, automatyzacji i konfiguracji komunikacji z użytkownikami. 

Czy mogę skorzystać z okresu próbnego na mobile push? arrow icon

Tak, okres testowy trwa 30 dni po wpięciu notyfikacji mobile push do aplikacji. 

Ile kosztuje mobile push? arrow icon

Mobile push jest dostępne w pakietach Pro i Enterprise. Zobacz szczegóły w naszym cenniku.

How can I test push notifications?

Register for our service to get a free trial period to build your subscriber base and start communication with them via web push. 

How effective are web push notifications?

The basic metric for measuring push notifications’ effectiveness is click-through-rate (CTR) showing the percentage of of clicked messages. The CTR for mass campaigns is xxx, targeted: xxx, and automation: xxx. You can see our clients’ case studies to find out what those numbers mean in practice.

How web push differs from mobile push?

Web push notifications are sent by websites to PCs and mobile devices. Mobile push is sent by mobile applications.

Rozwijaj biznes z PushPushGo