Enter your text here...

Enter your text here...

Last updated - Enter your text here...
Enter your text here...
Reading time - Enter your text here...
Web push

Zmiany w FCM i notyfikacjach push

Ostatnio zaktualizowany - 30/11/2023
Autor Aleksandra Kozioł
2 min Read
web and mobile push notifications

Google właśnie ogłosił zmiany w FCM (Firebase Cloud Messaging), wprowadzając większe zabezpieczenia oraz lepszą wydajność. Co to oznacza dla usług powiadomień push?

FCM i powiadomienia push

FCM (Firebase Cloud Messaging) to rozwiązanie komunikacji międzyplatformowej stworzone przez Google. Jest częścią ich zestawu narzędzi Firebase dla stron internetowych i usług online. FCM umożliwia wysyłanie wiadomości push na różne platformy i systemy operacyjne, takie jak Android i iOS.

Programiści integrują FCM w swoich aplikacjach, korzystając z dostarczonych SDK i interfejsów API. Te SDK obsługują złożoność wysyłania wiadomości na różne platformy i urządzenia, pozwalając programistom skupić się na tworzeniu angażujących doświadczeń użytkownika.

Zmiany w API FCM

Firebase ogłosił wycofanie przestarzałych interfejsów API Firebase Cloud Messaging. To początek procesu, który zakończy się ich całkowitą likwidacją w czerwcu 2024 roku. Wśród dotkniętych interfejsów API znajdują się:

API serwerowe

Przestarzały protokół HTTP

Przestarzały protokół XMPP

API identyfikatora instancji serwera

API zarządzania urządzeniem

Wysyłanie w górę wiadomości poprzez XMPP

API wsadowego wysyłania

API Firebase Admin SDK

sendToDevice()

sendToDeviceGroup()

sendAll()/sendAllAsync()/send_all()/sendMulticast()/SendMulticastAsync()/send_multicast()

SDK klienta

GCM SDK

JS SDK (starsze niż v. 7.0.0.0 z 2019 roku)

Aplikacje korzystające z przestarzałych interfejsów API mają rok na przejście na nowe API HTTP v1, aby uzyskać:

  • ciągłe wsparcie

  • większe bezpieczeństwo

  • wydajne narzędzia do dostosowywania wiadomości międzyplatformowych

  • rozszerzalność i odporność na przyszłe wersje platform klientów

Czytaj więcej na stronie internetowej Firebase.

FCM i PushPushGo

W związku z oficjalnie ogłoszoną mapą drogową Firebase, przenosimy nasze stare endpointy do nowej wersji API FCM, aby przygotować wszystko na nadchodzącą likwidację przestarzałego interfejsu API FCM.

Przygotowujemy mapę drogową na IV kwartał 2023/ I kwartał 2024 r., aby zorganizować wszystko dla naszych klientów korzystających z powiadomień push na urządzenia mobilne oraz tych, którzy korzystają z własnego dostawcy FCM. Przygotujemy odpowiednie instrukcje dla wszystkich na czas przed zmianami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach i naszych planach, skontaktuj się z nami pod adresem hello@pushpushgo.com.


Aleksandra Kozioł

Content Specialist @PushPushGo

Redaktorka i autorka tekstów. Interesuje się mediami i nowymi technologiami. 

Wypróbuj powiadomienia push od PushPushGo

Załóż konto i zacznij testować!

Rozwijaj biznes z PushPushGo