Branża wydawnicza

Buduj powracalność czytelników do portalu

Ostatnio zaktualizowany - 28.3.2024

Wyniki ostatnich badań Uniwersytetu Northwestern wskazują na rosnące obawy dotyczące retencji czytelników. Wyraźny wzrost miesięcznych wskaźników odejścia w 107 amerykańskich gazetach, z 3% w 2021 r. do 5.5% w 2023 r., sygnalizuje pilną potrzebę zmiany strategii.

Pokaźny spadek o 48% ruchu z Facebooka w 2023 r., w połączeniu ze spadkiem o 27% z X (dawniej Twitter), stawia przed wydawcami kolejne istotne wyzwanie [źródło: Reuters Institute].

spadek ruch z facebook do portalow informacyjnych

Spadek ruchu z Facebooka w 2023 r. do stron wydawców informacyjnych. Źródło: Reuters Institute 

Pomimo tych zmian, potrzeba generowania ruchu jest dla wydawców niezwykle istotna. Publishing Trends Report 2024 opublikowany przez Echobox podkreśla ten pogląd. W badaniu 63% respondentów wskazuje utratę ruchu jako istotne wyzwanie w 2023 r., a 64% planuje priorytetowe traktowanie generowania ruchu w 2004 r.

W odpowiedzi na te wyzwania wydawcy zmieniają swoje strategie, żeby budować bezpośrednią komunikację z czytelnikami. Zgodnie z badaniem Reuters Institute, większość (77%) respondentów z branży wydawniczej wyraża zamiar wzmocnienia relacji poprzez kontrolowane kanały takie jak strony internetowe, aplikacje, biuletyny i podcasty.

W miarę jak branża coraz bardziej docenia znaczenie generowania ruchu, kluczowe jest podkreślenie kluczowej roli powracających użytkowników w utrzymaniu stabilnego, wysokiego ruchu na stronie. Powiadomienia push pomagają przyciągnąć czytelników z powrotem.

Cele

  • Przyciągnąć uwagę subskrybentów, dostarczając im dopasowane treści i zachęcając do powrotów na stronę lub aplikację.

  • Ustanowić portal jako główne źródło informacji i kultywować lojalność czytelników.

Kampanie push do zwiększania retencji czytelników

Głównym aspektem działalności wydawcy prasowego i medialnego jest zdobycie i utrzymanie pozycji pierwszego źródła informacji dla swoich czytelników. Masowe i targetowane kampanie push umożliwiają dotarcie do subskrybentów w kilka sekund. Specjalnie dla wiadomości z ostatniej chwili, aplikacja PushPushGo oferuje różne funkcje ułatwiające przygotowanie kampanii:

notyfikacje web push

Zdobycie pozycji pierwszego źródła informacji jest kluczowe. Pomaga to szybko rozprzestrzeniać wiadomości i aktualizacje oraz zachęca ludzi do odwiedzenia Twojego portalu. Jeśli inny wydawca udostępni wiadomość pierwszy, ludzie nie będą odwiedzać innej strony dla tej samej historii.

Obok kampanii masowych i targetowanych, zwiększaniu retencji służą również scenariusze automation. 

Scenariusze automation zwiększające retencję w portalu

zwiększenia powracalności do portalu z wykorzystaniem powiadomień push

Kiedy czytelnik wyrazi zgodę na otrzymywanie powiadomień push i zostanie subskrybentem, aplikacja PushPushGo zacznie zbierać dane na temat jego zachowanie na stronie lub w aplikacji. Obejmuje to:

  • Datę ostatniej wizyty subskrybenta

  • Czas od ostatniej wizyty

  • Często odwiedzane kategorie, treści i adresy URL

Dzięki tym informacjom możesz skonfigurować automatyczne powiadomienia push, które zostaną wysłane po spełnieniu okreslonych warunków. Na przykład, możesz zaplanować wysyłanie powiadomień, gdy subskrybent nie odwiedził Twojej witryny przez wyznaczony okres, np. 7 dni. 

Aplikacja PushPushGo zapewnia użytkownikom elastyczność w zakresie wyboru warunków wysyłki scenariuszy automation, a także w kwestii ilości powiadomień wysyłanych w ramach automatyzacji – jeśli pierwsze nie zostało kliknięte. Możesz również określić, gdzie użytkownik powinien zostać skierowany po kliknięciu powiadomienia, czy to do konkretnej kategorii, tematu, czy autora.

Średni CTR tego scenariusza wynosi 2.21%.

W tym opracowaniu skupiamy się na działaniu kampanii masowych i targetowanych oraz pojedynczego, wybranego scenariusza automation. Warto jednak pamiętać, że zastosowanie komunikacji push jest dużo szersze w zakresie utrzymania retencji na wysokim poziomie. 
Odkryj szczegółowe strategie wdrożone przez naszych klientów w sektorze informacyjnym i zobacz osiągane przez nich wyniki. Przeczytaj case studies.

Przydatne porady

Pamiętaj, że najlepsze wyniki osiągają powiadomienia bazujące na wcześniejszych zainteresowaniach subskrybenta. 

Na podstawie zebranych informacji, powiadomienie push moze przekierować nieaktywnych subskrybentów prosto do artykułów zgodnych z ich wcześniejszymi preferencjami. 

W zależności od tematyki treści na Twoim portalu, możesz ustawić przypomnienia dla subskrybentów na moment po dniu, tygodniu, a nawet miesiącu nieobecności. 

Przykłady kampanii buudujących powracalność:

notyfikacja push powracalność czytelników

web push notyfikacja powracalność do portalu

Wypróbuj powiadomienia push od PushPushGo

Załóż konto i zacznij testować!

Rozwijaj biznes z PushPushGo